Category Archives: Hadits

Sejarah Penulisan Hadits (1)

takhrij-hadits

Hadist merupakan salah satu pilar utama dalam agama islam setelah Al Quran. Pentingnya hadist dalam islam membuat Rasulullah serta para sahabat dan orang orang yang mengikuti jalannya menaruh perhatian besar atasnya. Penulisan hadist adalah satu bukti perhatian besar Rasulullah dan para sahabat akan hadist.

Sejarah penulisan dimulai pada awal masa kenabian, awalnya Rasulullah melarang